Dovolte, abychom se vám představily

 

 

Vedoucí lékařka MUDr.Jana Cibulková

V roce 1994 jsem ukončila studium na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, obor všeobecné lékařství.

Ihned po promoci jsem dostala příležitost nastoupit na místo sekundární lékařky Dětského oddělení Nemocnice Šternberk.

V roce 1997 jsem složila atestaci I. stupně v oboru pediatrie.

V roce 2003 jsem složila atestaci II. stupně v oboru pediatrie.

Krátce po získání atestace II.stupně jsem byla v roce 2004 přijata do specializovaného týmu perinatologického centra Fakultní nemocnice v Olomouci.

V roce 2005 mě osud zavál do Opavy, kde jsem přechodně pracovala jako posudková lékařka. Intenzivně jsem však usilovala o návrat k dětským pacientům, což mi bylo v roce 2006 umožněno p. primářkou Děského oddělení SN Opava. V zájmu udržení odborné kvalifikace jsem po celou dobu pravidelně  sloužila na Novorozeneckém oddělení Fakultní nemocnice v Olomouci až do roku 2015.

V průběhu roku 2011 se mi naskytla příležitost převzít lékařskou praxi MUDr. Radmily Staňkové.  Práce obvodní lékařky je pro mě další profesní výzvou. Jsem přesvědčena, že v ní mohu uplatnit své mnohaleté klinické zkušenosti.

V květnu 2019 jsem úspěšně ukončila dvouleté vdělávání CEDH - Centra  pro vzdělávání a rozvoj homeopatie a získala Diplom homeopatické terapeutické metody.

V roce 2020 jsem závěrečnou zkouškou úspěšně ukončnila první ročník studia na 1.škole tradiční čínské medicíny v Praze, Základy tradiční čínské medicíny.

 
 

Zdravotní sestra Lenka Prášilová

Během studia na Střední zdravotnické škole v Ostravě Vítkovicích, které jsem dokončila v roce 1993, jsem již pracovala na kojeneckém oddělení ve Slezské nemocnici v Opavě.
 
Po první mateřské dovolené jsem dostala příležitost pracovat na dětské chirurgii, kde jsem působila po dobu jednoho roku.
 
Ukončením druhé mateřské dovolené v roce 2000 jsem svou kvalifikaci začala zdokonalovat na novorozeneckém oddělení, odkud jsem se později vrátila zpět na dětské oddělení ke kojencům a batolatům.
 
V roce 2004 jsem své vzdělání doplnila kursem psychologie a pedagogiky dítěte a nadále své znalosti rozvíjela vzděláváním na různých pediatrických seminářích. 
 
Studium PSS-ARIP v pediatrii v Brně roku 2006 bylo nutností pro mé další uplatnění, když
mi byla nabídnuta vedením dětského oddělení pozice v týmu nově zřízené JIP.
 
V roce 2016 mi MUDr. Jana Cibulková nabídla místo obvodní zdravotní sestřičky, kde můžu
uplatnit své dlouholeté zkušenosti a posunout se dál ve své odbornosti.

 

Poslední úprava 2020-08-31 Administrátor